2. Att lära sig dansa tango…

dansatango2Som nybörjare i tango slås man av att det är mycket att tänka på när man skall lära sig den Argentinska tangons grunder. Någon lär ha sagt att tango är enkelt eftersom det enbart är en kombination av steg framåt, steg bakåt, steg åt sidorna och pivoteringar (snurr). När man börjar lära sig tango inser man att denna beskrivning är alltför förenklad. Tango är så mycket mer än att behärska en stegkombination.

En del nybörjarkurser börjar med att lära ut s.k. grundsteg medan andra fokuserar på att hitta kontakten mellan man och kvinna, energin från golvet, stoltheten och känslan i steget. Det gäller då att hitta sig själv, sin balans och sina fötter och få allt att samverka efter sin egen känsla.

Lär man in grundstegen först får man arbeta med att hitta känslan och kontakten efterhand. När man lär in grundstegen kommer man snabbare igång med att dansa men risken finns dock att man sen sitter fast i sina grundsteg och får svårare att våga improvisera.

Det krävs ett mod att våga göra bort sig, att våga göra fel tills man lärt sig hitta den rätta känslan i rörelserna – så lägg undan all din prestige. I sin strävan att bli tangodansare gäller det att få grunden i tangon att sitta i ryggmärgen, att få ett naturligt flyt i rörelserna. Det är viktigt att känna till att det alltid är svårare för män att bli duktiga tangodansare eftersom det är de som för. En kvinnlig nybörjare kan klara sig riktigt hyfsat bara mannen hon dansar med är duktig.

Att hitta känslan….

Att utan prestige bejaka det lekfulla i dansen och tillåta oss låta vår kropp ge uttryck för våra känslor, för vår manlig- eller kvinnlighet och naturligtvis för vår sensualism – hur gör man detta?

När man dansar befinner man sig här och nu. Det funkar inte att tänka på jobbet, disken eller andra vardagliga ting. Allt världsligt måste sättas åt sidan för att skapa ett totalt fokus på här och nu.

Känslan finns hela tiden närvarande i dansen, och den har flera dimensioner beroende på den egna sinnestämningen, känslan och hur man stimuleras av musikens varierande tempo.

Det finns ett antal olika komponenter som tillsammans ger upplevelsen i att dansa tango. Inom ramen för musiken ryms oändliga variationsmöjligheter baserade på ett gemensamt språk.

Att hitta sin egen stil…

Alla som lär sig dansa tango är olika individer. Detta gör att vi tar till oss olika saker på olika sätt. Dels tolkar vi instruktionerna på kursen olika, dels har vi olika fysiska förutsättning (benlängd, smidighet m.m.) som gör att stegen utförs på just vårt unika sätt. Vissa rörelser finslipar vi verkligen andra gör vi mindre noggrannt. På detta sätt hittar vi vår personliga stil. Detta ske när du börjar hitta din balans i dansen och lärt dig några olika stegkombinationer. Då kan du ge uttryck för din egen känsla, din sinnestämning, genom att variera, improvisera och intensifiera ditt sätt att dansa.

Det är så det är i tango. Grundspråket är samma, men vi får alla hitta vår egen repertoar och vår egen stil. Men vi blir aldrig färdiga. Vi kan hela tiden lära oss nya saker, och vi kan hela tiden förbättras och utvecklas.

Eftersom tango bygger på att improvisationen sker i varje ögonblick är aldrig två danser lika. Att dansa tango är att skapa en dans som är helt unik. De största dansarna hyllas inte så mycket för sin tekniska briljans, utan snarare för särprägeln i sin ”unikt personliga stil”. Ett sätt är att ”vara oss själva” i dansen. Målet att skaffa sig ett unikt, personligt uttryck får man genom många timmar på dansgolvet i total närvaro tillsammans med en danspartner som som man just nu, just här delar en unik dans med.