3. Tangoteknik

dans3Argentinsk tango är en fascinerande dans med stil, elegans, sensualism och temperament. Det är en dans som man kan träna på hela livet och ändå känna att man har mer att lära. Det sägs finnas möjlighet att kombinera mer än 3600 steg och turer! Förutom stegkombinationer kan man slipa länge och väl på balans, rytm, timing och kommunikation. En dans som är en njutning men också en stor utmaning.

Att försöka ge en beskrivning av tangoteknik på en webbsida blir lätt en platt beskrivning av vad tango egentligen innebär. Jag väljer därför att helt kort ge en beskrivning av vad som förekommer inom argentinsk tango.

Tangosteg

Någon lär ha sagt att tango är enkelt eftersom det enbart består av en kombination av steg framåt, steg bakåt, steg åt sidorna och pivoteringar (snurr) och kanske är detta också hela sanningen. Dock lär man sig en mängd olika varianter på steg när man går tangokurs. Här kommer några exempel:

 • Steg bakåt
 • Steg framåt
 • Steg åt sidan (höger eller vänster)
 • Sväng (höger eller vänster)
 • Vagga (steg fram och tillbaka för att byta riktning)
 • Vridning (en gång eller upprepade gånger)
 • Viftning (med underbenet i sidled, i åtta)
 • Spark (t.ex. när dam sparkar bakut)
 • Spärr (herren spärrar damens steg)
 • Gnidning (den ena parten gnider sitt ben mot den andres)
 • Kastning (damen hänger på parnern och fötterna släpas i golvet)
 • Fösning (den ena parten föser undan den andres fot)

Salida Simple – Ofta hör man talas om grundstegen – de 8 grundläggande stegen – eller Salida Simple. Salid Simple består av en serie steg som utgör en grundkombination inom tangon. Det är i viss mån omtvistat om det är bäst att utgå från denna då man börjar lära sig tango men det kan vara bra att känna till detta begrepp när man talar om tangosteg och tangoteknik.

Ochos betyder åttor och kan göras åt två håll; som framlänges- eller som baklängesochos. Stegen bygger på att man utifrån en vridning formar något som skulle kunna ses som en åtta. Det är damen som utför ochos medan mannen för genom att ta steg i sidled för att möta damens rörelser.

Det finns dessutom en mängd olika stegkombinationer med olika namn såsom exempelvis media luna, giros, m.m. Läs mer om dessa under Tangoordlistan.


Typiskt för tangon

Det dramatiska i tangon skapas ofta genom ett plötsligt uppstannande (corte), vridningar (quebradas) och genom det glidande sättet att förflytta sig i dansen (refalada).

Balans

I tango är det viktigt att ha god balans och kontroll på på vilken fot man för tillfället har sin vikt. När man börjar lära sig tango är detta speciellt viktigt att få en känsla för.

Denna balans och känsla för viktöverföring gör att kombination av steg kan genomföras i sekvenser så att det enkelt och smidigt blir ett flyt i dansen.

Fattning

Argentinsk tango dansas i ”öppen fattning” eller i ”tät fattning”. Båda fattningarna bygger på att hans vänstra hand möter hennes högra. I den täta fattningen sker en omfamning – denna fattning anses vara den mest traditionella inom argentinsk tango.

I fattningen inkluderas något som man kan kalla ”mottryck” eller ”mothåll” – en kontakt – som ger ett samspel och en känslighet i kontakten mellan kvinnan och mannen.

Hållning

Argentinsk tango dansas med en stolt och rak hållning. Vridning i midjehöjd sker, men höfterna svänger inte utan hålls kontrollerat i en position som följer kroppens förlängning.