1. Vad är Argentinsk tango?

dans5aVad är Argentinsk tango? Här berättar vi kortfattat.

Att dansa Argentinsk tango kräver både teknik, känsla och samspel. ”Tango är som livet själv” sägs det ibland. Med hjälp av kroppens rörelser kan vi i dansen uttrycka glädje, sorg, hat eller passion. I centrum står stora känslor och man märker snart att tango skiljer sig från andra pardanser. Det finns en melankolisk ådra i tangon som är speciell.

När man läser om tango hittar man olika kommentarer kring den argentinska tangon. Här följer några exempel:

  • ”I tangon handlar det inte om att göra rätt – utan framförallt om att improvisera.”
  • ”Tango är mer än bara en dans. Det är en livsstil, en livslång passion”
  • ”Tango är en serie improviserade rörelser där riktning och intensitet indikeras genom subtila signaler mellan parterna. Överkroppen utför merparten av kommunikationen mellan parterna, medan händer och fötter kompletterar signalerna för speciella rörelser.”
  • ”Tango kan dansas så som man har lärt sig – men riktig argentinsk tango innebär att man dansar som man känner”
  • ”För att kunna dansa tango måste man känna med hela kroppen och samspelet måste finnas där. ”
  • ”Först när tangon sitter i ryggmärgen, när varje steg sker naturligt kan man svepas med av musiken och uttrycka sig fullt ut i dansen”
  • ”Det tar visserligen bara några minuter att lära sig ”la salida”, dansens grundsteg. Men många menar att man inte är riktigt bra på tango förrän man övat i 20 år.


”Tangon beskrivs ibland som en sorts andlig övning (att ha fokus på att vara här och nu), ett sätt att få fysisk träning eller ett sätt att lindra spänningar. Men av allt som står skrivet om tango ser jag en röd tråd – det som förefaller vara allra viktigast – nämligen att ”dansa som man känner”.

Manligt och kvinnligt

En förutsättning i tangon är att mannen och kvinnan har givna roller. I tangon bildar paret en enhet. Mannen är den som för men lika stort ansvar vilar på den kvinnliga partnern när det gäller själva känslan i dansen. När man dansar är man inte längre två individer. Man bildar en enhet, med samma känslouttryck.

Var och en skall vara självständig men lyhörd och med respekt för sin partners rörelser. Man kan faktiskt säga att tango när den är som bäst är ett koncentrat av den ideala parrelationen. Båda är självständiga, har sin egen balans, men väljer att samspela och uppleva en känslofull stund tillsammans. Och som man brukar säga: ”It takes two to tango”.