5. Vett och Etikett

Vett och etikett för tango. Ja, det finns faktiskt vissa saker som kan vara bra att känna till.

Att bjuda upp

dans4I Argentina bjuder mannen upp kvinnan genom att först söka ögonkontakt för att förvissa sig om att hon är intresserad av att dansa. Systemet med uppbjudning med ögonkontakt gör att både män och kvinnor har ett val. Man tittar bara på dem man vill dansa med och undviker helt enkelt ögonkontakt med dem man inte vill dansa med. Risken för mannen att bli nobbad minskar samtidigt som kvinnan slipper tacka nej till någon hon inte vill dansa med.

Här i Sverige är vi mindre formella. Fortfarande är det oftast mannen som bjuder upp, även om det förekommer att kvinnor också gör det ibland. Det är inte nödvändigt att skapa ögonkontakt utan uppbjudning sker ofta på samma sätt som vi traditionellt är vana vid i Sverige.

Öppen eller tät fattning

Som kvinna har man rätt att bestämma om man vill dansa i en öppen eller tät fattning. Det är möjligt att hålla sig till en öppen fattning genom att fatta om mannens överarm innan han hinner lägga armen om en.

Även mannen har naturligtvis möjlighet att styra detta.

Antal danser

Det är kutym att dansa 4 danser med samma parner innan man tackar för sig och lämnar dansgolvet. (Om personen man dansar med uppför sig illa är det naturligtvis inget som hindrar att man avbryter t.o.m. mitt i dansen om så krävs).

På en practica här i Sverige är det vanligt att man bara dansar ett par danser, men det kan variera från person till person hur konventionell man är vad gäller antal danser.